trong những năm 2017 Nam Long nhóm đang giữ vững hợp tác sở hữu hai CĐT Nhật khi là Hankyu Realty & Nishi Nippon Railroad để cùng cách tân và phát triển Tòa chung cư Dự án Mizuki Park Q7 mang độ lớn lên đến mức 26 ha . phía trên tiềm ẩn đó là Tòa