Dự án Thống Nhất Complex lấy ý tưởng từ Manhattan – trái tim của thị trấn New York ( Mỹ ), Thống Nhất Complex là Tòa tháp đầu tiên tại Hà Nội được kiến thiết bởi công ty Moore Ruble Yudell có trụ sở ở Hoa Kỳ. Với sứ mệnh của một Quần thể Tòa tháp